FAQ zielone katowice

Chcąc zapewnić Państwu jak największą ilość informacji na temat inwestycji Zielone katowice stworzyliśmy zakładkę z najczęściej zadawanymi pytaniami przez naszych klientów. Możecie tutaj Państwo odnaleźć informację na temat: inwestycji, kolejnych kroków kiedy decyzja o zakupie jest coraz bliżej, standardu wykończenia, Ustawy Deweloperskiej, a także programach wsparcia dla przyszłych nabywców. Mamy nadzieję, że to rozwiązanie przybliży Państwu warunki jakie oferujemy, jeśli pojawią się jednak inne pytania lub chęć rozwinięcia jakiegoś tematu nasi doradcy czekają na Państwa zapytania.

PYTANIA O INWESTYCJĘ

Ile jest mieszkań na inwestycji Zielone Katowice?

Zielone Katowice kameralna inwestycja na którą składa się sześć małych domów mieszkalnych, gdzie powstanie 60 mieszkań.

Czy w ofercie znajdują się garaże lub komórki?

Tak, aby sprostać wymaganiom naszych Klientów zaprojektowaliśmy garaż podziemny w każdym budynku. Dostępne są zarówno miejsca postojowe w wielostanowiskowym garażu podziemnym jak i komórki lokatorskie.

Czy osiedle posiada pełną infrastrukturę?

Tak, w standardzie nasze osiedla mają zagospodarowane części wspólne i teren. Drogi wewnętrzne, chodniki, zieleń.

Czy ja będę właścicielem mieszkania?

Tak, każde mieszkanie jest mieszkaniem własnościowym. Przy ostatecznych umowach notarialnych przenoszących własność zostanie wydzielona odrębna Księga Wieczysta dla każdego mieszkania, gdzie jako właściciel będzie widniał Kupujący.

Co to oznacza że mieszkania są bezczynszowe?

Czynszu na Zielonych Katowicach się nie płaci. Mieszkańcy będą pokrywać jedynie koszty zarządzania nieruchomością wspólną oraz zaliczkę na fundusz remontowy zgodnie z ustalonymi stawkami, które zatwierdzać będą właściciele mieszkań poprzez osiągnięcie większości w głosowaniu na Zebraniu Wspólnoty.

Jakie są koszty utrzymania mieszkania?

Po zawarciu pierwszej umowy przenoszącej własność zostanie założona wspólnota mieszkaniowa i to przyszli mieszkańcy sami będą decydować o wysokości kosztów i elementów z jakich koszt zarządzania nieruchomością wspólną będzie się składał. Naszym zdaniem jest to najlepsza forma zarządzania nieruchomością, bo właściciele mieszkań poprzez większość podejmują decyzje związane z nieruchomością. Koszty utrzymania mieszkania zależą więc od decyzji podjętych przez mieszkańców. Średnie koszty wynoszą od 1,5 – 2,5 zł/m2 w zależności od decyzji Wspólnoty.

PYTANIA DOTYCZĄCE PROCEDURY ZAKUPU MIESZKANIA

Jeżeli się decyduje, jakie są kolejne kroki?

Na Zielonych Katowicach wprowadziliśmy internetowy system rezerwacji mieszkań. Daje to możliwość dokonania wstępnej rezerwacji wybranego mieszkania o dowolnej godzinie z dowolnego miejsca. Rezerwacja ta ważna jest przez 48 godzin, w ciągu tego czasu kontaktuje się z Państwem nasz konsultant w celu umówienia szczegółów. Kolejnym krokiem jest podpisanie umowy rezerwacyjnej,  zgodnie z którą Rezerwujący wyraża chęć zakupu danego mieszkania, a Inwestor zobowiązuje się nie oferować danego produktu na czas trwania umowy.

W terminie 7 dni od zawarcia umowy rezerwacyjnej należy dokonać wpłaty tytułem opłaty rezerwacyjnej w wysokości 5 000 zł, wówczas umowa wchodzi w życie na okres 30 dni aby mogli Państwo spokojnie podjąć ostateczną decyzję odnośnie zakupu oraz dokonać wstępnej weryfikacji swojej zdolności kredytowej. Jeżeli ostateczna decyzja jest pozytywna należy zawrzeć umowę przedwstępną w formie aktu notarialnego określaną mianem Umowy Deweloperskiej, zgodnie z Ustawą Deweloperską. Jeżeli Umowa Deweloperska zostanie zawarta to opłatę rezerwacyjną zalicza się na poczet ceny przedmiotu umowy, jeżeli nie zostanie zawarta, umowa rezerwacyjna traci ważność i opłata rezerwacyjna w całości zostaje zwrócona Rezerwującemu w terminie 7 dni.

Kiedy płacę za mieszkanie?

Jeżeli chodzi o kwestie płatności za mieszkanie to następują one w transzach po zakończeniu prac danego etapu inwestycji. Przewidujemy dziesięć etapów prac:

I transza 10% wartości przedmiotu umowy odejmując wpłaconą opłatę rezerwacyjną – po uzyskaniu pozwolenia na budowę i rozpoczęciu prac ziemnych,
II transza 10% wartości przedmiotu umowy – po wykonaniu garażu podziemnego budynku,
III transza 10%  wartości przedmiotu umowy – po wykonaniu stanu surowego otwartego pierwszej kondygnacji budynku,
IV transza 10% wartości przedmiotu umowy – po wykonaniu stanu surowego otwartego drugiej kondygnacji budynku,
V transza 10% wartości przedmiotu umowy – po wykonaniu stanu surowego otwartego trzeciej kondygnacji budynku,
VI transza 10% wartości przedmiotu umowy – po wykonaniu montażu stolarki okiennej, instalacji elektrycznej, wod-kan oraz tynków wewnętrznych budynku,
VII transza 10% wartości przedmiotu umowy – po wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania i wylewek,
VIII transza 10% wartości przedmiotu umowy – po wykonaniu elewacji zewnętrznej,
IX transza 10% wartości przedmiotu umowy – po wykonaniu zagospodarowania części wspólnych budynku,
X transza 10% wartości przedmiotu umowy – po wykonaniu zagospodarowania terenu.

Jakie dokumenty są potrzebne do podpisania umowy?

Do zawarcia umowy rezerwacyjnej potrzebny jest jedynie dokument ze zdjęciem, standardowo jest to dowód osobisty, ale może to też być prawo jazdy lub paszport.

PYTANIA DOTYCZĄCE FINANSOWANIA ZAKUPU MIESZKANIA

Czy pomagacie państwo w załatwianiu formalności z bankiem w przypadku kredytu?

Tak, posiadamy umowy partnerskie z Bankami, dzięki czemu procedura otrzymania kredytowania jest o wiele szybsza. Dzieje się tak, ponieważ Banki z którymi współpracujemy dokonały wcześniejszej szczegółowej analizy zarówno inwestora jak i inwestycji, pozostaje więc jedynie analiza sytuacji Klienta.

Jakie informacje są potrzebne do ustalenia zdolności kredytowej?

Wstępna analiza to kilkanaście podstawowych pytań, o sytuację życiową, wiek, dochód, warunki otrzymywania dochodu, inne zobowiązania bankowe i comiesięczne wydatki. Na tej podstawie pracownik banku jest w stanie dokonać wstępnej analizy.

Czy inwestycja jest obciążona hipoteką?

Nie, inwestycja Zielone Katowice budowana jest ze środków własnych inwestora, stąd nie ma żadnych obciążeń hipotecznych z tytułu kredytowania nieruchomości. Dział IV Ksiąg Wieczystych wolny jest od tego rodzaju wpisów. Świadczy to o większym bezpieczeństwie dla naszych Klientów, ponieważ nie jesteśmy finansowo zależni od Banków, nie ma więc obawy związanej z nieotrzymaniem przez nas środków na dalsze prowadzenie inwestycji.

PYTANIA TECHNICZNE

Co oznacza „stan deweloperski”? 

Stan deweloperski oznacza jedno: swobodę w urządzeniu własnego wymarzonego mieszkania. Na naszych inwestycjach oznacza on też znacznie więcej niż standardowo, ponieważ normą jest ogrzewanie podłogowe na powierzchni całego mieszkania, okna typu porte-fenetre oraz rolety zewnętrzne sterowane elektrycznie. Poza powyższymi luksusami, mieszkanie jest wyposażone w instalację:  elektryczną z białym montażem czyli gniazdka i kontakty, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, wentylacyjną oraz teletechniczną, na ścianach są tynki, na podłogach wylewki i drzwi zewnętrzne do mieszkania. Szczegółowy standard naszej inwestycji znajduje się w prospekcie informacyjnym.

Jakie jest ogrzewanie?

Inwestycja Zielone Katowice będzie zasilana gazowo, każdy budynek będzie wyposażony w piec dwufunkcyjny, skąd instalacja będzie rozprowadzona do mieszkań.

Czy do mieszkań doprowadzona jest instalacja gazowa?

Nie.

Jak są opomiarowane media?

Każde mieszkanie na inwestycji Zielone Katowice posiada dwa indywidualne wodomierze oraz ciepłomierz umieszczone w skrzynkach podtynkowych w mieszkaniu, skąd rozchodzi się cała instalacja wodno-kanalizacyjna oraz centralnego ogrzewania.

Jak przebiega odbiór nieruchomości?

Odbiór mieszkania zostaje dokonany poprzez protokół zdawczo-odbiorczy po zakończeniu wszystkich prac oraz po dokonaniu zapłaty całości przedmiotu umowy. Wówczas Klient otrzymuje komplet kluczy do mieszkania i budynku i może rozpoczynać prowadzenie prac wykończeniowych.

Kto będzie zarządzał osiedlem? Na jakich zasadach?

Wspólnota mieszkaniowa która utworzy się wraz z pierwszą umową przenoszącą własność podejmie decyzję.

Jaką gwarancją objęte są budynki?

Gwarancja na elementy konstrukcyjne budynku 5 lat od dnia otrzymania pozwolenia na użytkowanie.

Pozostałe warunki gwarancji i rękojmi zgodne są z Przepisami Kodeksu Cywilnego.

USTAWA DEWELOPERSKA

Co to jest Ustawa Deweloperska?

Ustawa Deweloperska jest to Ustawa o ochronie praw nabywców lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych wprowadzona w Polskim prawie w dniu 29 kwietnia 2012 r. Wszystkie inwestycje, których sprzedaż rozpoczęła się po wejściu w życie tej Ustawy są nią objęte w 100%.

Co to jest prospekt informacyjny?

Jest to dokument wydawany przez Inwestora na żądanie Kupującego lub załącznik do Umowy Deweloperskiej w którym szczegółowo opisany jest deweloper, inwestycja oraz w części indywidualnej przedmiotowy lokal mieszkalny.

Czy inwestycja posiada rachunek powierniczy?

Tak, inwestycja posiada rachunek powierniczy otwarty zgodnie z Ustawą Deweloperską i jej założeniem środków ochrony nabywców.

PROGRAM BUDUJEMY DLA MŁODYCH

Kto jest twórcą programu i dlaczego powstał?

Pomysłodawcą jak i twórcą programu Budujemy Dla Młodych jest Simple Architecture. Inicjatywa ma na celu pomoc młodym ludziom w starcie w dorosłe życie, w zakupie ich pierwszego własnego mieszkania.

Jakie warunki należy spełnić aby móc skorzystać?

Z programu BdM mogą skorzystać małżeństwa gdzie co najmniej jeden ze współmałżonków ma do 35 lat. Beneficjent nie może obecnie ani w przeszłości być właścicielem innego mieszkania, domu jednorodzinnego ani mieć spółdzielczego prawa lokalowego, jest to bowiem pomoc w zakupie pierwszego własnego mieszkania. Ponad to, warunkiem otrzymania wsparcia jest osiągnięcie maksymalnego dochodu na rodzinę w roku poprzednim w kwocie 70 000 brutto.

Ile można zyskać?

Program przewiduje dopłatę do 50 metrów kwadratowych mieszkania w wysokości:

–  5% dla małżeństw bezdzietnych

– kolejne 5% dla małżeństw z jednym dzieckiem

– kolejne 2,5% dla małżeństwa z kolejnym dzieckiem

Które mieszkania objęte są programem?

Na inwestycji Zielone Katowice programem zostało objęte 30% mieszkań, daje to liczbę 18 mieszkań. Są one wyróżnione symbolem Budujemy dla Młodych.

PROGRAM RZĄDOWY MIESZKANIE DLA MŁODYCH

Na czym polega program?

Program ma na celu pomoc w zakupie pierwszego mieszkania dla młodych  małżeństw.

Jakie warunki należy spełnić aby móc skorzystać?

Z programu MdM mogą skorzystać osoby samotne i małżeństwa do 35 roku życia, przy czym jeżeli chodzi o małżeństwo warunek ten musi spełniać jeden ze współmałżonków. Beneficjent nie może obecnie ani w przeszłości być właścicielem innego mieszkania, domu jednorodzinnego ani mieć spółdzielczego prawa lokalowego, jest to bowiem pomoc w zakupie pierwszego własnego mieszkania. Ponad to, warunkiem jest kredytowanie nowo zakupywanej nieruchomości w minimalnej wartości 50%.

Jakie mieszkania są objęte programem?

Programem MdM są objęte mieszkania z rynku pierwotnego do 75 metrów kwadratowych, chyba że przyszli nabywcy mają troje bądź więcej dzieci, wówczas maksymalny metraż wynosi 85 metrów kwadratowych.

Ile można zyskać?

Program przewiduje dopłatę do 50 metrów kwadratowych mieszkania w wysokości:

–  10% dla singli i małżeństw bezdzietnych

– kolejne 5% dla małżeństw z dzieckiem lub dziećmi

– zakłada też możliwość otrzymania zwrotu kolejnych 5% jeżeli w przeciągu 5 lat od zakupu nieruchomości urodzi się trzecie lub kolejne dziecko

Back to Top